Bộ Khoa Học Và Công Nghệ chứng nhận Công Ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN) được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia năm 2017.

Theo Quyết định số 403 QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ten Years Commendation Ceremony with Company

Year 2018

Environmental-Landscape

Together

Protect

Environment

work

Trainning

Fire protection

Lift truck 

First aid 

Union activity

Active

Participate

Plan

Protecting labor rights