Bộ Khoa Học Và Công Nghệ chứng nhận Công Ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN) được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia năm 2017.

 Theo Quyết định số 403 QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

LỄ TUYÊN DƯƠNG 10 NĂM GẮN BÓ VỚI CÔNG TY  NĂM 2018

Cảnh Quan Môi Trường

Chung tay

Bảo vệ

 

môi trường

làm việc

HUẤN LUYỆN 

PCCC

XE NÂNG 

SƠ CẤP CỨU 

   Hoạt Động Công Đoàn

Tích Cực

Tham Gia

Hoạt Động

Bảo Vệ Quyền Lợi Công Nhân Viên