công xuất các nhà máy tại việt nam

nhà máy

   Long An

   Đồng Nai

   Bình Dương

   Bình Chánh

   Thái Bình

   Hà Nam

  Tổng

công suất (km2 /tháng)

10.000

12.000

12.000

2.000

2.000

12.000

50.000

 

THIẾT BỊ PHÒNG LAB

THIẾT BỊ SẢN XUẤT

MÁY IN 5 MÀU JAPAN
ROBOT CHẤT HÀNG THÀNH PHẨM JAPAN
MÁY IN 6 MÀU + 1 PROCESS
MÁY PHA MÀU MỰC IN
MÁY BẾ TỰ ĐỘNG
MÁY IN 6 MÀU