Lễ tuyên dương nhân viên 10 năm làm việc tại YFY năm 2018

Lễ tuyên dương nhân viên 10 năm làm việc tại YFY năm 2018

Đây là cột mộc đánh dấu 10 năm gắn bó với YFY. Tuy chỉ là hình thức nhưng cũng mang ý nghĩa sự quan tâm của các cấp lãnh đạo với nhân viên làm việc tại YFY.

4 thoughts on “Lễ tuyên dương nhân viên 10 năm làm việc tại YFY năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *